Готови теми

Пишете ни, за да ви изпратим безплатна дипломна работа от архива с готовите или да ви предложим някоя на определена цена. Очаквайте скоро каталог с дипломни работи.

 1. Анализ на електронните публични услуги, които се предлагат на уеб страницата на Варненски районен 
 2. Аналогови системи и изчислителни устройства 
 3. Архитектура, администриране и мениджмънт на инфраструктура за е-обучение
 4. Видове компютърни вируси
 5. Външни носители на информация в компютърната система. Windows Explorer.
 6. Достъп до бази от данни, чрез технологията на World Wide Web
 7. Интранет и Екстранет
 8. Интранет като вътрешна циркулация в мрежата
 9. Историята на UNIX
 10. Компютърни архитектури - Анализ на производителността на система с колективен достъп
 11. Обектно-ориентирано проектиране на система “Мениджмънт на потребителите”
 12. Създаване, пренареждане и разпечатване на структури. Разработване на съдържание.